“Neobjavljeni dnevnik Katerine Radonjić”

Audio projekat / Autorka: Marija Mihaljević


INFO

Katerina Radonjić, rođena u XVIII vijeku na Njegušima, u guvernadurskoj porodici Radonjić, bila je prva crnogorska autorka (knjiga “Kratki opis Zete i Crne Gore”, 1774). Projekat je inspirisan težnjom da javnost bude bliže upoznata sa njenim radom i životom.

PROJEKAT

Audio projekat “Neobjavljeni dnevnik Katerine Radonjić” je monodrama i predstavlja slobodnu adaptaciju rukopisa “Kratki opis Zete i Crne Gore”.

AUTORSKI TIM

Autorka projekta je dramaturškinja Marija Mihaljević. Tekst čita glumica Ana Vučković, a ton majstor je Jovica Trajkovski.

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE NAĆI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: